Gündəm 

Yeni Azərbaycan Partiyası ümumxalq partiyasıdır

Otuz bir il əvvəl – 1992-ci il noyabrın 21-də Azərbaycan respublikası üçün əhəmiyyətli və tarixi bir hadisə baş verdi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin liderliyi ilə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirildi. Bu, gənc dövlətimiz üçün kritik bir an idi, çünki müstəqilliyimizin əvvəlki ayları və illəri çətin bir çətinliklərlə dolu idi. İqtidar müstəqilliyi qorumaqda zorlanırdı və müharibə şəraitində olmaqla yanaşı hərbi uğursuzluqlar cəmiyyətimizi dərindən sarsıdmışdı. 1992-ci ilin mayında Şuşa və Laçının işğalı faciəvi bir hadisə idi. Lakin yeni qurulmuş iqtidar 1992-ci ilin ortalarında ölkəmizi daha da çətin vəziyyətə salmışdı. O dövrdəki iqtidarın bacarıqsızlığı, peşəkarsızlığı və xəyanəti nəticəsində müstəqilliyimiz təhlükəyə düşmüşdü. Ölkədə baş verən problemlər, iqtisadi çöküntü, siyasi qarışıqlıq müstəqilliyimizi ağır şəkildə zədələmişdi. Bu şəraitdə cəmiyyətimizin seçkin simaları, ziyalıları və hörmət görmüş şəxsiyyətləri Heydər Əliyevin ətrafında birləşərək Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasına qərar verdilər.

Naxçıvanda təsis konfransının keçirilməsi, o vaxtkı iqtidarın Bakıda bu tədbirin keçirilməsinə mane olması ilə bağlı idi. Hazırda özünü demokrat adlandıran, lakin 31 il ərzində demokratiyanın əsas prinsiplərini başa düşməyən o dövrdəki iqtidar, sadə demokratik prosesin paytaxtda keçirilməsinə imkan vermirdi. Buna baxmayaraq, Yeni Azərbaycan Partiyasının ideyaları, Heydər Əliyevin bilikləri, onun cəmiyyətdəki təsiri və rolu, partiyaya qarşı heç bir maneənin yaranmasına imkan vermirdi. Qısa bir müddət ərzində, Yeni Azərbaycan Partiyası geniş ictimaiyyət partiyasına çevrildi. Yaradılışından bu günə qədər partiya böyük uğurlar əldə etmiş və şərəfli bir yol keçmişdir. Hal-hazırda 700 mindən çox insan Yeni Azərbaycan Partiyasına üzvdür.

Partiyanın beynəlxalq əlaqələri genişdir və bu əlaqələr günbəgün artmaqdadır. Belə ki, partiyanın ölkə daxilindəki mövqeləri çeşidli və əhəmiyyətlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası, əslində, cəmiyyətimizin bütün təbəqələrini və yaş qruplarını özündə birləşdirir. Nəticədə, Yeni Azərbaycan Partiyasının ümumxalq bir partiya olduğunu demək olar. İnanıram ki, gələcəkdə də Yeni Azərbaycan Partiyası bu liderlik bacarığını qoruyacaq. Hazırda, partiya Cənubi Qafqazın ən nüfuzlu siyasi qüvvəsidir. Amma 1990-cı illərin əvvəllərinin dövlətimiz üçün çox çətin bir dövr olduğunu nəzərə alsaq, partiyanın iqtidara gəlməsini mühim və zorunlu bir proses olduğunu görərik. Yaddaşımızda duran bir fakt olaraq, Yeni Azərbaycan Partiyası ilk olaraq müxalifət partiyası kimi yaradılmışdı. Lakin, müxalifət olaraq təsvir olunan digər partiyalardan fərqli olaraq, öz dövlət və xalqına qarşı heç vaxt müxalifət fəaliyyəti göstərməmişdir. Partiya və onun üzvləri həmişə dövlətçiliyə sadiq qalmışdır.

Partiyanın ilkin gördüyü işlərdən biri, Azərbaycanda siyasi sabitliyin bərpasını təmin etməyə nail olmaq olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, 1993-cü ilin yayında – vətəndaş müharibəsi dövründə – cəmiyyətimizin ümidləri bir daha Heydər Əliyevin liderliyi ilə bağlı idi. Xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gələn böyük lider, qısa müddət ərzində situasiyanı sabitləşdirdi və bu, ölkəmizin inkişaf etməsində fürsət yaratdı. O zamandan bu günlərə qədər Azərbaycan yalnız və yalnız inkişaf yolunda addımlar atır.

Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə ölkəmizdə əhəmiyyətli islahatlar həyata keçirildi. Bütün çətinliklərin qarşısı alındı, sabitlik bərpa edildi və vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu. Azərbaycan dünya birliyinə inteqrasiya olmağa başladı. Xarici siyasətimiz məqsədyönlü bir xüsusiyyət qazandı və hazırda da bu siyasət nizamlaşdırılmış şəkildə davam etdirilir. O dövrdəki əhəmiyyətli islahatlar bugünkü Azərbaycanın inkişafına xidmət edir. Həm demokratik və siyasi islahatlar, həm də iqtisadi dəyişikliklər Azərbaycanın hazırkı reallığına şərait yaratmışdır. Həmçinin, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması əslində ölkədə siyasi sistemin formalaşması demək idi, çünki o zamana qədər siyasi sistem müstəqil deyildi. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi mədəniyyəti, siyasi mübarizə prinsiplərinin təbliği və siyasətin sivil yollarla həyata keçirilməsi fikirləri cəmiyyətdə böyük təsir yaratdı və cəmiyyət tərəfindən dərhal dəstəkləndi. Müasir dövrdə biz hələ də bu ideyaların ardınca dururuq. Bütün siyasi fəaliyyətimizi sivil prinsiplərlə həyata keçiririk və siyasi məsələlərdə daima qələbə qazanırıq.

Yeni Azərbaycan Partiyası və onun təmsilçiləri bütün prezident, parlament, və bələdiyyə seçkilərində böyük uğurlar qazanmışdır. Bu, partiyamızın ölkədə ümummilli partiya olduğunu bir daha təsdiq edir.

Hər bir sahədə möhkəm əsaslar qoyulub və biz bu gün bu əsaslar əsasında inkişaf edirik. Əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının və onun üzvlərinin bu sahədə böyük rolu və zəhməti olmuşdur. Mən çox sevinirəm ki, partiyamızın inkişaf etdiyini görürük. Gənc nəslin partiyamıza marağı da məni sevindirir. Partiyamızın ideyaları, üzvlərinin fəaliyyəti və siyasi məsələlərdəki rolumuz cəmiyyəti partiyaya həvəsləndirir.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir və onlar Azərbaycanın tarixi uğurlarının əldə edilməsində müstəsna rola sahibdirlər. Əsasən, bu müsbət nəticəni Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuş ordu quruculuğu siyasəti ilə əlaqələndirmək düzgün olar. Belə ki, 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edildi, Ermənistan tərəfindən 30 illik işğal olunmuş torpaqlarımız azad edildi və xalqımız adını tarixə qalib xalq kimi yazdırdı.
Bu, hamısı demək olur ki, ümummilli partiya statusuna sahib Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti, gələcəkdə də Azərbaycanın inkişafına xidmət edəcək. Dövlətimizin rəhbəri tərəfindən qeyd edildiyi kimi: “Əldə etdiyimiz bütün nailiyyətlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının, onun üzvlərinin böyük əməyi, zəhməti, rolu var. Partiyamız bu gün ölkənin aparıcı siyasi qüvvəsi kimi böyük məsuliyyəti hiss edir və bu məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Partiyamızın üzvləri müxtəlif sahələrdə ölkənin ümumi inkişafına böyük töhfələr verirlər. Hazırda Yeni Azərbaycan Partiyası dünya miqyasında böyük və güclü bir partiyadır. Beynəlxalq əlaqələrimiz də genişlənir. Nəticə olaraq, mənim partiyamızın gələcəkdəki inkişafı ilə bağlı çox optimistik fikirlərim var”.

Türkan Zeynalzadə,
Bakı Ali Neft Məktəbinin 4-cü kurs tələbəsi

Daha çox xəbərlər